Činnosti

Konštrukcie

Čoraz viac patria tieto systémy k základom kultúrno – spoločenských podujatí. Ich variabilita

a konštrukčné riešenie pomáha v mnohých smeroch.

Pódia – poskytujú vyvýšený a oddelený priestor alebo môžu poslúžiť ako menšie tribúny, či

tanečné parkety.

Strechy – pomáhajú pri outdoorových akciách,  kedy chránia techniku  a účinkujúcich pred 

napríklad nepriaznivým vplyvom počasia alebo tiež plnia funkciu bezpečnosti.

Konštrukcie – sú užitočným  pomocníkom nielen pri exter. projektoch, ale aj pri technickom zabezpečení interiérov, kde pomáhajú pri zavesení zvukovej či svetelnej techniky pričom sa

tak dosahuje vysoká kvalita zvuku a farebnosti a celkovo to nenarúša výsledný dojem eventu.

Nášľapné zábrany – sú účinným prostriedkom pre bezpečnosť na oddelenie priestoru napríklad

medzi hľadiskom a pódiom.   

                      

Prečítajte si viac
o našej firme

viac info o nás