Činnosti

Ozvučenie

Kvalita zvuku sa nedosahuje len prostredníctvom svetových, značkových systémov, 

ale aj od odbornej znalosti zvukového technika, ktorý ich dokáže ovládať a promptne

reagovať na rôzne situácie a požiadavky v akomkoľvek prostredí respektíve 

nástrojovej obsadenosti.

My vieme, že pre každého klienta, ktorý organizuje akýkoľvek druh eventu je dôležité, 

aby bola kvalita zvuku na 100% úrovni a vyhovovala rovnako všetkým návštevníkom ako aj účinkujúcim.

Preto spájame a pravidelne vylepšujeme obe tieto základné faktory a to značkovú,

technickú vybavenosť a vedomosti samotných technikov. 

To je dôvod, prečo dnes dokážeme plniť požiadavky nasledovných typov akcií:


Konferencie, Prezentácie, Výstavy, Firemné eventy, Koncerty, Festivaly, Slávnosti, Prehliadky a pod.

Prečítajte si viac
o našej firme

viac info o nás